GEOSS

Vače in GEOSS

Vače so gručasto naselje v Posavskem hribovju, eno najznamenitejših slovenskih in vzhodnoalpskih železnodobnih najdišč. Iz Ljubljane so oddaljene 35 km in 2,5 km od Sp. Slivne oz. GEOSa.

Naselje je staro več kot 500 let, včasih trg, danes vas. V starejši železni dobi pred približno 2500 letipa je bilo v okolici več utrjenih naselbin s svetišči in okoli 1000 grobov. Iz teh časov je tudi vaška situla, katere original je shranjen v Narodnem muzeju v Ljubljani.

Le malo naprej od Vač je vas SP. Slivna, od tu pa le 250 metrov oddaljeno geometrično središče Slovenije – simbolna točka s spomenikom iz leta 1982, ki označuje središče Slovenije. GEOSS postaja drugi nacionalni simbol, takoj za Triglavom. Od tod je lep razgled, okoli pa vodijo prijetne sprehajalne poti do cerkvice sv. Neže in mimo Vač proti Kleniku do slovitih arheoloških lokacij.

Znamenitosti : – apnenčasta stena imenovana tudi fosilna morska obala, saj je pred 13. Miljoni let tukaj bilo morje. Dokaza so ostanki okamnin ostrig in drugih školjk.

  • Na Kleniku stoji niz samorastniških kipov iz hrastovine in na koncu te aleje stoji 5x povečava vaške situle (kipar Vekoslav Bombač)
  • Kamniti vodnjak sredi vasi
  • Župnijska cerkev sv. Andreja iz leta 1844, katere posebnost je božji grob in križev pot slikarja Metzingerja še iz stare porušene cerkve.

(povzeto po knjigi Lep dan kliče 2 in 4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>