Legenda

REGIJE

  • OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
  • ŠTAJERSKO-PREKMURSKA REGIJA
  • SAVINJSKO-ZASAVSKA REGIJA
  • GORENJSKA REGIJA
  • OBALNO-KRAŠKA GORIŠKA REGIJA
  • DOLENJSKA REGIJA
RAZDELITEV KOLESARSKIH POTI
Vir: Brošura - Zasnova državnega  kolesarskega omrežja  v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za promet • Direkcija Republike Slovenije za ceste)

Vir: Brošura – Zasnova državnega
kolesarskega omrežja
v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za promet • Direkcija Republike Slovenije za ceste)

OZNAČENE KOLESARSKE POTI – kolesarske poti z oznakami

Kolesarske poti se označujejo z evidenčnimi številkami, ki so po posameznih kategorijah naslednje:

Daljinska kolesarska pot (KD): 9101XX–9199XX
Glavna kolesarska pot (KG): 9201XX–9299XX
Regionalna kolesarska pot (KR): 9301XX–9499XX

Prvi dve mesti v predvidenih evidenčnih številkah označujeta kategorije povezave (daljinska, glavna, regionalna in lokalna), drugi dve mesti pa številke posamezne kolesarske povezave. Označitvi odsekov posamezne kolesarske povezave pa sta namenjeni zadnji dve mesti predvidenih evidenčnih številk. Strokovne šifre iz pravilnika so zaradi lažjega razumevanja na terenu poenostavljene (npr. D – XX).

D – Daljinske kolesarske povezave (DK) omogočajo povezavo z omrežjem evropskih kolesarskih smeri in omogočajo tranzit skozi Slovenijo. Pomeni dvosmerno kolesarsko pot, namenjeno izključno kolesarskemu prometu, ki poteka samostojno ali v koridorju obstoječe ceste, v različni oddaljenosti od ceste, odvisno od lokalnih razmer, vendar ne manj kot 1 m od roba cestišča.

G –  Glavne kolesarske povezave (GK) omogočajo povezavo med središči regionalnega pomena. Pomeni niveletno ločeno kolesarsko povezavo v obliki kolesarske steze neposredno ob cestišču ali v obliki kolesarskega pasu. Ta oblika izvedbe je primerna predvsem v naseljih, kjer razpoložljivi gabariti dopuščajo takšno ureditev, in na tistih odsekih obstoječih cest, kjer je zaradi velikega števila kolesarjev fizično ločevanje površin za kolesarje in površin za motorna vozila iz prometnovarnostnega vidika nujno potrebno.

R –  Regionalne kolesarske povezave (RK) omogočajo dostop do najpomembnejših turističnih območij ali središč ter območij izjemnih naravnih znamenitosti ter središč pomembnejšega lokalnega značaja v državi, skladno z zasnovo regionalnih cestnih povezav.  Pomeni kolesarske smeri, ki potekajo po poljskih in gozdnih poteh ter maloprometnih lokalnih cestah, po katerih so kolesarji vodeni skupaj z motornimi vozili z ustrezno prometno signalizacijo.

LLokalne kolesarske poti

 

NEOZNAČENE KOLESARSKE POTI – kolesarske poti brez kolesarskih oznak

OZNAKE (pri posameznih poteh)

(K) v naslovu poti pomeni, da gre za krožno pot (začetek in konec poti je na isti lokaciji)

ČAS - kolesarjenja po posamezni poti je preračunan na povprečni hitrosti 20 km/h 

ZAHTEVNOST - podana s strani avtorja posamezne poti

PODLAGA - kolesarska pot poteka po kolesarski stezi, po cesti ali po makedamu

ZEMLJEVID - v zemljevid je vstavljena GPX datoteke posamezne poti za lažjo predstavo, kje pot poteka. GPX datoteko je možno prenesti, ter shraniti na GPS napravo.

GALERIJA - fotografije poti, glavnih križišč ter zanimivosti

VIDEO - video poti za lažjo predstavo

 

ZNAMENITOSTI