Kategorija: (03) Savinjsko-zasavska regija

Rekrativne kolesarske poti po savinjsko-zasavski regiji

Savinjsko-zasavska_regija

 

 

 

 

OZNAČENE KOLESARSKE POTI

 

NEOZNAČENE KOLESARSKE POTI

 

 

 

 

 

 

Občine:

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Hrastnik, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Trbovlje, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec