Kategorija: Parki

Parki v Sloveniji

Vače in GEOSS

Vače so gručasto naselje v Posavskem hribovju, eno najznamenitejših slovenskih in vzhodnoalpskih železnodobnih najdišč. Iz Ljubljane so oddaljene 35 km in 2,5 km od Sp. Slivne oz. GEOSa. Naselje je staro več kot 500 let, včasih tr...

Arboretum – Volčji potok

Arboretum je javni park v naselju Volčji potok pri Radomljah. Je edini samostojen arboretum v Sloveniji. Na 85-88 ha najdemo 5 urejenih jezer in 30 ha gozda, v njem pa uspeva približno 3.500 vrst in sort iglavcev, listavcev, trajn...